Thar Process

Thar Process

Thar Process – ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสกัดสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพร กัญชง กัญชา โดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งยวด (Supercritical Fluid Extraction) แบบไม่ใช้สารเคมีหรือตัวทำละลายไฮโดรคาร์บอน ทำให้ได้สารสกัดที่ปลอดสารเคมี ปลอดภัยต่อสุขภาพ นอกจากนี้มีเครื่องสำหรับแยกสารสกัดให้บริสุทธิ์ด้วยหลักการแยกโครมาโตรกราฟี (Chromatography) สำหรับอุตสาหกรรมยา วัคซีน อาหาร โปรตีน อาหารเสริม เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เป็นต้น

Technology

We develop Supercrital CO2 Extraction (SCFE) and Purification (SFC) equipment that ranges from lab to industrial scale.

SUPERFAST™ Supercritical Fluid Extraction Equipment (SCFE) SYSTEMS


A more efficient, safer and organic way of obtaining plant extracts while preserving the plants’ natural properties.
Learn more

SUPERFAST™ 2x9
 • Fragrances and Essential Oils
 • Hemp / Canna
 • 20-minute Automated Terpene Collector
 • SUPERFAST™ 2x25
 • Fragrances and Essential Oils
 • Hemp / Canna
 • 20-minute Automated Terpene Collector
 • SUPERFAST™ 2x120
 • Sterilization / Food Preservation
 • Monomer / Polymer Purification
 • Flavors and Frangrances
 • Textile Cleaning / Dyeing
 • Industrial-scale Cannabis
 • SUPERFAST™ 2x360
 • Sterilization of: APIs / Orthopedics / Biologics
 • Monomer / Polymer Purification
 • Food Sterilization / Preservation
 • Oil Extraction from Natural Biomass
 • SUPERFAST™ 2x720
 • Monomer / Polymer Purification
 • Industrial-scale Hops / Hemp
 • Textile Cleaning / Dyeing
 • Aerogel / Extrusion
 • Impregnation
 • SUPERFAST™ 2x1650
 • Hops / Hemp / Oil Seeds
 • Coffee / Tea Decaffeination
 • Reactions / Polymerization
 • DHA
 • Capacity -Up to 5,000 kg/day
 • Supercritical Fluid Chromatography Purification Equipment (SCFC)

  ISOLATOR™ Supercritical Fluid Chromatography Systems

  Purification SFC is a normal-phase chromatographic technique that uses carbon dioxide as the main mobile phase. CO2 is an ideal solvent because of its low viscosity and high diffusivity. It is also sustainable, since it is recycled after being discarded from other industrial processes.  Analytical cannabis published this piece in spring 2021.
   Learn more

  Isolator™ SFC 10

 • Pre-Clinical Trials
 • Cannabis Labs
 • Chiral Separations
 • Impurities Isolation
 • Natural Products IND Dev
 • Isolator™ SFC 20

 • Pre-Clinical Trials
 • Cannabis Labs
 • Chiral Separations
 • Impurities Isolation
 • Natural Products IND Dev
 • Isolator™ SFC 60

 • Remediation of Pesticides / Fungicides
 • Cannabinoid Isolation / THC Remediation
 • Flavors and Frangrances
 • Pharmaceutical API Production (Chiral)
 • ISOLATOR™ COLUMN MEDIA

  Isolator™ X : Best used for cost-sensitive research and development

  Isolator™ XX - HFT : Best used for separation of minors and THC remediation

  Isolator™ XXX : Best used for high-throughput THC remediation

  Isolator™ XXXX : Best used for well-funded, unique research and development applications
  Share this