Govmarkผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติการอัคคีภัย (Flammability / Fire Testing) และห้องปฏิบัติการสำหรับทดสอบทางด้านอัคคีภัย การติดไฟ การลามไฟ การเผาไหม้ของวัสดุตามมาตรฐาน ISO17025 สำหรับผลิตภัณฑ์หลากชนิด เช่น วัสดุสำหรับอุตสาหกรรมการบิน พลาสติคทนไฟ ผ้าม่าน พรม เสื้อผ้า สายไฟ ฉนวน เบาะ เก้าอี้ ฟูก เป็นต้น

Cone Calorimeter

Cone Calorimeter
เครื่องวัดค่าพลังงานความร้อนในการเผาไหม้แบบ Cone
Model CC-1

Smoke Density

NBS Smoke Density Chamber
เครื่องทดสอบค่าการให้ควัน ค่าความหนาแน่นของควันไฟ
Model SD-2

Rate of Heat Release (OSU)
เครื่องทดสอบอัตราการปลดปล่อยความร้อน
Model RHR-1

45° Flammability (Apparel Textiles)

45° Flammability (Apparel Textiles)
เครื่องทดสอบการลามไฟมุม 45 องศาของผ้าและสิ่งทอ
Model TC 45

45° Flammability (Apparel Vinyls)

45° Flammability (Apparel Vinyls)
เครื่องทดสอบการลามไฟมุม 45 องศาของผ้าและสิ่งทอสังเคราะห์ไวนิล
Model TC-1611

Blanket Flammability

Blanket Flammability
เครื่องทดสอบการลามไฟของผ้าห่มและเครื่องนอน
Model TC 45/BT

Vertical Flammability (1)

Vertical Flammability (1)
เครื่องทดสอบการลามไฟมุมในแนวตั้ง
Model 701-S

Vertical Flammability

Vertical Flammability
เครื่องทดสอบการลามไฟมุมในแนวตั้ง
Model VC-1

Horizontal Flammability

Horizontal Flammability
เครื่องทดสอบการลามไฟมุมในแนวนอน
Model HC-1

 

FAA Multi-Purpose Small Scale Flammability

FAA Multi-Purpose Small Scale Flammability
เครื่องทดสอบการติดไฟ การลามไฟเอนกประสงค์สำหรับตัวอย่างขนาดเล็ก
Model FAA MP-1

Drapery Flammability

Drapery Flammability
เครื่องทดสอบการติดไฟ การลามไฟผลิตภัณฑ์ผ้าม่าน
Model 701-TM1

UL 94 & IEC Tester

UL 94 & IEC Tester
เครื่องทดสอบการติดไฟ การลามไฟตามมาตรฐาน UL 94 & IEC
Model GOV-94

Critical (Limiting) Oxygen Index Test Apparatus

Critical (Limiting) Oxygen Index Test Apparatus
เครื่องทดสอบค่าดัชนีออกซิเจนยิ่งยวดในการเผาไหม้
Model OI-1

Large Scale Flammability

Large Scale Flammability
เครื่องทดสอบการเผาไหม้และการลามไฟสำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่
Model 701L

Protective Clothing Flammability

Protective Clothing Flammability TPP
เครื่องทดสอบประสิทธิภาพเสื้อกันไฟ และวัสดุกันไฟ
Model TPP-2

 

Thermal Protection Performance Open Flame/Quartz Heater

Thermal Protection Performance Open Flame/Quartz Heater
เครื่องทดสอบประสิทธิภาพในการกันไฟหรือความร้อน
Model TPP QH-1

Microscale Combustion Calorimeter

Microscale Combustion Calorimeter
เครื่องทดสอบค่าความร้อนในการเผาไหม้แบบใช้ตัวอย่างปริมาณน้อย
Model MCC-2

Flooring Radiant Panel

Flooring Radiant Panel
เครื่องทดสอบประสิทธิภาพในการแผ่ความร้อนและการลามไฟของผลิตภัณฑ์ปูพื้น
Model FRP-1A-CF(G)

Aircraft Insulation Radiant Panel Tester

Aircraft Insulation Radiant Panel Tester
เครื่องทดสอบประสิทธิภาพในการแผ่ความร้อนและการลามไฟของฉนวนวัสดุเครื่องบิน
Model FRP-1A-AI(E)

Radiant Panel Flame Spread

Radiant Panel Flame Spread
เครื่องทดสอบประสิทธิภาพในการแผ่ความร้อนและการลามไฟ
Model RP-1A

Roofing Flame Spread Burning Brand Apparatus

Roofing Flame Spread/Burning Brand Apparatus
เครื่องทดสอบการลามไฟผลิตภัณฑ์หลังคา
Model GOV-790

FAA Oil Burner (NexGen) Insulation Flame Penetration

FAA Oil Burner (NexGen) Insulation Flame Penetration
เครื่องทดสอบการเผาไหม้โดยวิธี FAA
Model OB-NG

FAA Oil Burner (Modified Gun) Cargo Liner

FAA Oil Burner (Modified Gun) Cargo Liner
เครื่องทดสอบการเผาไหม้โดยวิธี FAA
Model OB-MG-VC

FAA Oil Burner (Modified Gun) Seat Cushion/Power Plant Fire Penetration

FAA Oil Burner (Modified Gun) Seat Cushion/Power Plant Fire Penetration
เครื่องทดสอบการเผาไหม้โดยวิธี FAA
Model OB-MG-HC

Fireblock Thermal Performance Tester

Fireblock Thermal Performance
เครื่องทดสอบประสิทธิภาพบล็อคกันไฟ
Model TPP-M
Share this