Phase Technology

ผู้นำเครื่องมือวิจัยและเครื่องมือทดสอบทางด้านคุณสมบัติการไหลที่อุณหภูมิต่ำ (Cold Flow Properties) ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องบินอากาศยาน ไบโอดีเซล สารลดแรงตึงผิว สารเติมแต่ง เครื่องสำอาง สารเคมี แวกซ์ ไขมัน น้ำมันพืช เป็นต้น

 

http://www.phase-technology.com/img/subs/lab-analyzer-mini.jpg http://www.phase-technology.com/img/subs/autosampler-mini.jpg
 http://www.phase-technology.com/img/subs/portable-analyzer-mini.jpg


เครื่องมือทดสอบที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน

 • เครื่องทดสอบจุดขุ่นมัว (Cloud Point) ของน้ำมันไบโอดีเซล (FAME)
 • จุดไหลเท (Pour Point) ของน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ น้ำมันเครื่อง น้ำม้นเกียร์ น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล
 • จุดเยือกแข็งของน้ำมันเครื่องบินอากาศยาน (Freezing Point)
 • จุดเยือกแข็งของน้ำยาต่อต้านการแข็งตัวที่อุณหภูมิต่ำ(Antifreeze)
 • เครื่องวัดความหนืดที่อุณหภูมิต่ำของน้ำมันเครื่องบินอากาศยาน (Low Temperature Viscosity of Jet Fuel)
 • เครื่องทดสอบจุดขุ่นมัว (Cloud Point) ของน้ำมันพืช เมธิลเอสเตอร์ บี100
 • เครื่องวัดค่าอุณหภูมิในการเกิดเจล (Gel Point)
 • เครื่องวัดค่าอุณหภูมิในการเปลี่ยนสถานะแบบไตเตอร์ (Titre Point)
 • เครื่องวัดค่าอุณหภูมิในการแข็งตัวหรือตกผลึก (Solidification Point)
 • เครื่องวัดค่าอุณหภูมิในการหลอมเหลว (Melting Point) ของตัวอย่างแวกซ์ ไข เจล สารลดแรงตึงผิว

เครื่องมือดังกล่าวเหมาะสำหรับงานในห้องปฏิบัติการ งานวิจัยและในส่วนการผลิตแบบต่อเนื่อง (Laboratory, R&D and Online Instruments)

 

http://www.gulfcoastconference.com/assets/images/new_products/phase_tech_JFA-70Xi.jpg
http://www.phase-technology.com/slides/Phase-Technology-70Xi-screen-1.jpghttp://www.phase-technology.com/slides/Phase-Technology-70Xi-screen-4.jpg
Phase Technology 70Xi Analyzer
คลิ๊กตรงนี้ Click here เพื่อดาวโหลดรายละเอียดสินค้า

Phase Technology 70Xi Analyzer เหมาะสำหรับการทดสอบหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมันดีเซล ไบโอดีเซล หล่อลื่นพื้นฐาน น้ำมันดิบ น้ำมันเตา หล่อลื่นอุตสาหกรรม น้ำมันเกียร น้ำมันพืช สารลดแรงตึงผิว ผลิตภัณฑ์เจลเป็นต้น (Diesel fuel, Jet fuel, Finished lubricants, Base oil, Biofuel and biodiesels, Bright stock, Distillate fuel, Gas oil, Black oil, Crude oil, Engine coolant (antifreeze), PAO and synthetic lubricants, Automatic transmission fluids, Engine & Gear oil, Food oils & Fats, Surfactants & Gels)

สามารถเลือกโหมดการทดสอบได้ตามความต้องการของลูกค้า  เช่น

 • PSA-70Xi Pour, Cloud & Freeze Point
 • PPA-70Xi Pour Point
 • CPA-70Xi Cloud Point
 • FPA-70Xi Freeze Point
 • PCA-70Xi Pour & Cloud Point
 • PFA-70Xi Pour & Freeze Point
 • FCA-70Xi Freeze & Cloud Point
 • GPA-70Xi Single function specialty analyzer for gel, titer, antifreeze, or solid point

จุดเด่นของเครื่อง
เป็นเครื่องทดสอบแบบอัตโนมัติ ใช้ตัวอย่างน้อยเพียง 0.15 มิลลิลิตร ใช้เวลาในการทดสอบประมาณ 10 นาที สามารถลดเวลาการทดสอบได้มากกว่าการทดสอบแบบเดิม ใช้หลักการเพลเทียร์ไฟฟ้าในการทำความเย็น สะดวกไม่ต้องต่อเครื่องทำความเย็นแบบคอมเพลสเซอร์ที่มีปัญหาจุกจิก สามารถทำอุณหภูมิได้ถึง -88 องศาเซลเซียส (ในกรณีที่ต้องการทดสอบจุดเยือกแข็ง – Freezing Point) ได้รับมาตรฐานการทดสอบตาม ASTM ทุกรายการตามตารางด้านล่าง


Pour Point

ASTM D5949
ASTM D97 (IP 15/ISO 3016) equivalent or better

Cloud Point

ASTM D5773 (IP 446)
ASTM D2500 (IP 219/ISO 3015) equivalent

Freeze Point

ASTM D5972 (IP 435)
ASTM D2386 (IP 16/ISO 3013) equivalent

และให้ค่าที่แม่นยำที่สุด เนื่องจากความถี่ในการทดสอบต่ำ ทดสอบทุกๆ 0.1 องศาเซลเซียส ดูรายละเอียดทางเทคนิคข้างล่างประกอบ นอกจากนี้เราสามารถทดสอบได้ถึง 3 พารามิเตอร์ในเครื่องเดียวกัน เช่น รุ่น PSA-70Xi Pour, Cloud & Freeze Point เป็นต้น

รายละเอียดทางเทคนิค / Specifications

วิธีทดสอบมาตรฐาน / STANDARD TEST METHODS
Pour Point ASTM D5949
ASTM D97 (IP 15/ISO 3016) equivalent or better
Cloud Point ASTM D5773 (IP 446)
ASTM D2500 (IP 219/ISO 3015) equivalent
Freeze Point ASTM D5972 (IP 435)
ASTM D2386 (IP 16/ISO 3013) equivalent
ค่าความแม่นยำ / STATED PRECISION: REPEATABILITY & REPRODUCIBILITY Pour Point Repeatability
1.6 ºC @ 1 ºC
2.2 ºC @ 3 ºC
Reproducibility
3.2 ºC @ 1 ºC
3.8 ºC @ 3 ºC
Cloud Point Repeatability
1.3 ºC
Reproducibility
2.5 ºC
Freeze Point Repeatability
0.5 ºC
Reproducibility
0.8 ºC
ค่าเบี่ยงเบน / BIAS   0 (relative to ASTM manual methods)
การตรวจพบการปนเปลื้อน / CONTAMINATION DETECTION   99%
ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ / SAMPLE TEMPERATURE RANGE   -88 ºC to 70 ºC
ความถึ่ในการทดสอบ / TEST INTERVALS   0.1 ºC Resolution
ระยะเวลาในการทดสอบ / TEST DURATION
Pour Point 8 to 30 minutes
Cloud Point 5 to 10 minutes
Freeze Point 8 to 10 minutes
ระยะเวลาในการเตรียมการทดสอบ / REQUIRED OPERATOR TIME   0.5 minutes
ปริมาณตัวอย่าง / SAMPLE SIZE   0.15 mL
วิธีการตรวจจับ / DETECTION METHOD   Diffusive Light Scattering (DLS) technology
(over 25 patents)
ระบบการทำความเย็น / COOLING SYSTEM   Integrated Peltier device cooling system
การแสดงผลทางหน้าจอ / DISPLAY   Full-color, touch-sensitive, 15” high resolution LCD touch screen
การเชื่อมต่อ / OUTPUTS   (3) USB A ports for flash drive, label printer,
barcode scanner keyboard, mouse
(1) USB B port
(3) RS-232 serial ports for optional accessories, LTB diagnostic software, external computer
(1) dedicated Service port
(1) 10/100Base-T Ethernet (RJ45) port for
networking: LIMS, local area network (LAN)
หน่วยการวัดค่าอุณหภูมิ / TEMPERATURE MEASUREMENT   ºC or ºF (user selectable)
การส่งสัญญาณเตือน / ALERTS   Audible tone alerts (user selectable)
หน่วยความจำ / INTERNAL MEMORY   Storage up to 5000 test runs (minimum)
สภาวะการทำงาน / AMBIENT OPERATING ROOM TEMPERATURE   10 to 30 °C (50 to 86 °F)
Extremes not recommended
ขนาด / DIMENSIONS
(L X W X H)
Unit 21.5 x 13.25 x 17.5 inches
54.6 x 33.7 x 44.5 cm
Boxed 29 x 23 x 19 inches
74 x 58 x 48 cm
น้ำหนัก / WEIGHT Unit 53 lbs
24 kg
Boxed 62 lbs
28 kg
ระบบไฟฟ้า / UTILITY REQUIREMENTS Electrical 90 – 280 VAC,
47 – 63 Hz
350 watts
External cooler bath NONE

 


เครื่องทดสอบจุดขุ่นมัว (Cloud Point) ของน้ำมันไบโอดีเซล

http://www.phase-technology.com/slides/Phase-Technology-CPAT30.jpg

คลิ๊กตรงนี้ Click here เพื่อดาวโหลดรายละเอียดสินค้า

เครื่องทดสอบจุดขุ่นมัว (Cloud Point) ของน้ำมันไบโอดีเซลและน้ำมันปิโตรเลียมตามมาตรฐาน ASTM D7397 แบบทดสอบนอกสถานที่ รุ่น CPA-T30 (Portable Cloud Point Analyzer)
อ้างถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมันไบโอดีเซลและเมทธิลเอสเตอร์ (FAME : B100) ของสหรัฐอเมริกา ASTM D6751 ได้ระบุให้ใช้วิธีการทดสอบจุดขุ่นมัวแบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ASTM D7397 และ D5773 (ซึ่งเป็นสิทธบัตรของ Phase Technology ซึ่งมีใช้ในรุ่น CPA-T30 และ 70X)

นอกจากนี้วิธีทดสอบมาตรฐาน ASTM D7397 และ D5773 ยังนำไปใช้เป็นเกณฑ์การทดสอบจุดขุ่นมัวของไบโอดีเซลที่ผสมกับ B100 ในช่วง B6 ถึง B20 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ASTM D7467 อีกด้วย โดยปกติค่าจุดขุ่นมัวของน้ำมันดีเซลต้องไม่น้อยกว่า 4 องศาเซลเซียสต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง แต่ในกรณีของไบโอดีเซล ต้องไม่น้อยกว่า 6 องศาเซลเซียส

Share this