Ortoalresa

ผู้ผลิตเครื่องทดสอบค่าน้ำและตะกอน (Water & Sediment) ด้วยการปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) มีให้เลือกทั้งแบบควบคุมอุณหภูมิเย็น (Cooling Control with Refrigeration) และแบบให้ความร้อนขณะปั่นเหวี่ยง (Heating Control) หรือแบบไม่มีระบบควบคุมอุณหภูมิ สามารถรองรับตัวอย่างได้หลากหลาย เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว น้ำมันหม้อแปลง ตัวอย่างทางจุลชีวะ จุลินทรีย์ ไบโอเคมี ตัวอย่างเลือด เครื่องสำอาง สารเคมี โพลิเมอร์ เยื่อกระดาษ สารเคลือบ สารลดแรงตึงผิว สี กาว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) เครื่องทำน้ำกลั่นสำหรับห้องปฏิบัติการ (Water Distiller) เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน (Sieve Shaker) เครื่องบดตัวอย่างด้วยเม็ดบด (Ball Mill)

เครื่องปั่นเหวี่ยงสำหรับการทดสอบทั่วไป /Centrifuges for general applications

 

เครื่องปั่นเหวี่ยง

https://ortoalresa.com/wp-content/files/icono-pdf.png Minicen

เครื่องปั่นเหวี่ยง

https://ortoalresa.com/wp-content/files/icono-pdf.png Series Digicen 21

เครื่องปั่นเหวี่ยง

https://ortoalresa.com/wp-content/files/icono-pdf.png Microcen 24

เครื่องปั่นเหวี่ยง

https://ortoalresa.com/wp-content/files/icono-pdf.png Series Consul 22

เครื่องปั่นเหวี่ยง

https://ortoalresa.com/wp-content/files/icono-pdf.png Biocen 22

เครื่องปั่นเหวี่ยง

https://ortoalresa.com/wp-content/files/icono-pdf.png Series Digtor 22

เครื่องปั่นเหวี่ยง

https://ortoalresa.com/wp-content/files/icono-pdf.png Biocen 22 R

เครื่องปั่นเหวี่ยง

https://ortoalresa.com/wp-content/files/icono-pdf.png Dilitcen 22

เครื่องปั่นเหวี่ยง

https://ortoalresa.com/wp-content/files/icono-pdf.png Unicen 21

เครื่องปั่นเหวี่ยง

https://ortoalresa.com/wp-content/files/icono-pdf.png Series Magnus 22

 

เครื่องปั่นเหวี่ยงสำหรับการทดสอบทั่วไปเฉพาะด้าน / Centrifuges for special applications

เครื่องปั่นเหวี่ยง

https://ortoalresa.com/wp-content/files/icono-pdf.png Series Digtor 22 C

เครื่องปั่นเหวี่ยง

https://ortoalresa.com/wp-content/files/icono-pdf.png Plasma 22

เครื่องปั่นเหวี่ยง

https://ortoalresa.com/wp-content/files/icono-pdf.png Lacter 21

เครื่องปั่นเหวี่ยง

https://ortoalresa.com/wp-content/files/icono-pdf.png Cytocentrífuge

เครื่องปั่นเหวี่ยง

https://ortoalresa.com/wp-content/files/icono-pdf.png Vetcen

เครื่องปั่นเหวี่ยง

https://ortoalresa.com/wp-content/files/icono-pdf.png Digtor 22 Col

 

เครื่องทดสอบอื่นๆ / Other laboratory products

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
Autoclave

https://ortoalresa.com/wp-content/files/icono-pdf.png Ecoclaves

เครื่องทำน้ำกลั่นสำหรับห้องปฏิบัติการ

https://ortoalresa.com/wp-content/files/icono-pdf.png Distillers

เครื่องบดตัวอย่างด้วยเม็ดบด

https://ortoalresa.com/wp-content/files/icono-pdf.png Ball mill

เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน

https://ortoalresa.com/wp-content/files/icono-pdf.png Sieve shaker & sieves

 

Share this