QC Lighting Systems

ผู้ผลิตตู้เปรียบเทียบสี (Lighting Cabinet) สำหรับวัดค่าความแตกต่างสีที่ระดับการส่องสว่างหรือชนิดของหลอดไฟที่แตกต่างกัน

 • สามารถเลือกระดับการส่องสว่างได้หลายระดับ D65 / TL84
  / TL84 P15 / A / UV / D50 / D75
 • มีระบบนับจำนวนเวลาที่ใช้เครื่องเป็นตัวเลขดิจิตอล
  ในหน่วยชั่วโมง
 • มีหลายขนาดให้เลือก ขึ้นอยู่กับหลอดไฟที่ต้องการใช้
 • เหมาะสำหรับการทดสอบค่าการเรืองแสงในกระดาษ ค่าความแตกต่างสีผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องหนัง
  ชิ้นส่วนรถยนต์ พลาสติค เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ สี ผ้า
  เป็นต้น

 

Share this