Suppliers

ผู้ผลิตเครื่องมือสำหรับงานวิจัย และ เครื่องมือในอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม เป็นต้น
more detailsผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนครบวงจรสำหรับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวะศึกษา และเครื่องมือสำหรับงานวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องสำอาง เครื่องปรุงรส อาหารเหลว เครื่องดื่ม น้ำมันพืช อุตสาหกรรมยา อาหารเสริม สารสกัด สมุนไพร สารปรุงแต่ง หัวน้ำหอม หัวเชื้อ เป็นต้น
more details
เครื่องทดสอบค่าการป้องกันแสง Sun Protection Factor (SPF) แบบอัตโนมัติ
more details
ผู้ผลิตเครื่องกลั่นประสิทธิภาพสูง สำหรับแยกสารบริสุทธิ์ ที่มีช่วงการกลั่นใกล้เคียงกัน เช่น สารหอมระเหย หัวน้ำหอม หรือ การกลั่นสารเคมีอุตสาหกรรม ที่ใช้งานแล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
more details
ผู้ผลิตสารมาตรฐานสำหรับการทวนสอบ ตรวจเช็ค สอบเทียบเครื่องมือ ได้รับมาตรฐานระดับ ISO17025 และ ISO17034 เช่น สารมาตรฐานทางด้านปิโตรเลียม เช่น จุดให้ควัน (Smoke Point) จุดไหลเท (Pour Point) จุดเยือกแข็ง (Freezing Point) ค่าการกลั่น (Distillation) ค่าความหนาแน่น (Density) สารมาตรฐานสำหรับค่าสี (AOCS, RYBN, ASTM Colour, Saybolt, Hazen/Pt-Co/APHA, Gardner), ความหวาน (Brix) ค่าการหักเหแสง (Refractive Index : RI), ค่าแอลกอฮอลล์ (%ABV), ค่าความหนืด (Viscosity) เช่น D445 Kinematic Viscosity, CCS, Flow Cup, Zahn Cup, Brookfield Viscometer ค่าความเป็นกรดแบบ TAN และค่าความเป็นด่างแบบ TBN, ค่า pH, Conductivity เป็นต้น
more details
ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าการหักเหแสงของตัวอย่าง (Automatic Refractometer) เครื่องวัดค่าความหวาน (Automatic Brix Meter) เครื่องวัดค่าความเค็มแบบอัตโนมัติ (Automatic Salt Meter) มีให้เลือกทั้งแบบตั้งโต๊ะ (Benchtop) และแบบพกพา (Handheld) เครื่องวัดค่าความหวาน (Brix Meter) เครื่องวัดค่าแอลกอฮอล์ (Alcohol Meter) เครื่องวัดค่าความเค็ม (Salt Content) เครื่องวัดค่ามุมโพลาไรเซชั่นแบบเข็มและแบบอัตโนมัติ (Analog & Automatic Polarimeter) เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้บริการสารมาตรฐาน (Certified Reference Material - CRM) สำหรับการสอบเทียบเครื่อง Refractometer และ Polarimeter ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UKAS, ISO17025 Accredited Calibration Lab
more details
ผู้ผลิตเตาเผา เตาหลอม เตาสำหรับทดสอบขี้เถ้า (Ash Content Testing) สำหรับห้องแล็ป และเตาเผา เตาหลอมอุตสาหกรรมสำหรับการผลิตแก้ว เซรามิกส์ พลาสติก โลหะ เป็นต้น สามารถควบคุมอุณหภูมิในช่วง 30-3000 องศาเซลเซียส มีให้เลือกใช้หลากหลายขนาด more details
เครื่องมือทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติ การทั่วไป
เช่น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น ความดันบรรยากาศ ระดับการส่องสว่าง
เครื่องวัดค่าความเร็วรอบ นาฬิกาจับเวลา เครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์
เป็นต้น
more details
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบ ร้อน-เย็น อ่างควบคุมอุณหภูมิ อ่างไหลเวียนน้ำเย็น เครื่องกวนสาร เครื่องมือเตรียมตัวอย่าง ในห้องปฏิบัติการ
more details
เครื่องเก็บข้อมูลแบบหลายช่องสัญญาณ (Datalogger) สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร สี ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ พลาสติค และอื่น ๆ
more details
ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบและวิจัยทางด้านเยื่อกระดาษ กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษคราฟท์ กระดาษทิชชู ฟิล์ม ฟอยล์ อะลูมิเนียม
พลาสติค กล่อง และบรรจุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ และระบบการผลิตครบวงจร
more details
เครื่องทดสอบทางด้านวัสดุศาสตร์
สำหรับอุตสาหกรรมยาง กระดาษ กล่อง บรรจุภัณฑ์ ฟิล์ม พลาสติค ฟูก ผ้า พรม
รองเท้า โฟม ที่นอน เชือก เฟอร์นิเจอร์ กาว เรซิน สารเคลือบ เป็นต้น
more details
ผู้ผลิตตู้เปรียบเทียบสี (Lighting Cabinet) สำหรับวัดค่า ความแตกต่างสี ที่ระดับการส่องสว่าง หรือ ชนิดของหลอดไฟที่แตกต่างกัน
more details
เครื่องวัดแรงตึงผิว
(Tensiometer) เครื่องวิเคราะห์ ลักษณะการหยดตัว ของของเหลว (Drop Shape
Analyzer) เครื่องวิเคราะห์พื้นผิว (Universal Surface Analyzer)
และเครื่องวิเคราะห์ มุมสัมผัส (Contact Angle Analyzer)
more details
ผู้ผลิตเครื่องวัดขนาดความกว้าง
ความยาว (Dimension Gauge) และขนาดสี่เหลี่ยม (Squareness) ของกระดาษ
ฟิล์ม ฟอยด์ อะลูมิเนียม และวัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่นต่างๆ
more details
ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าความหนืดน้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น และ เครื่องวัดค่าความชื้น ของเม็ดพลาสติค
more details
ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบและวิจัย ทางด้านเยื่อกระดาษ  กระดาษ และบรรจุภัณฑ์ สำหรับห้องปฏิบัติการ และระบบการผลิต
more details
ผู้ผลิตเครื่องวัดคุณภาพน้ำดื่ม
น้ำเสีย และ เครื่องวัดสีแบบอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อาหาร
กระจก เครื่องสำอาง น้ำมัน ปิโตรเลียม อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น
more details
ผู้นำในการด้านผลิตเครื่องสกัด
ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ จนถึงระดับการผลิต โดยใช้หลักการ Supercritical
Fluid Extraction (SFE) และ Supercritical Fluid Chromatography (SFC)
more details
ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้าน
อาหารโดยใช้หลักการ Near Infrared (NIR) สำหรับวัดค่าความชื้น ค่าไขมัน
และโปรตีน ในอาหารต่าง ๆ เช่น น้ำมันพืช ธัญพืช ไส้กรอก เป็นต้น
more details


สารมาตรฐาน CRM ระดับ ISO17025 สารอ้างอิง สำหรับสอบเทียบ เครื่องมือ
สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม น้ำ น้ำมันพืช อุตสาหกรรมยา ปิโตรเลียม
ปิโตรเคมี เป็นต้น
ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าความชื้น (Moisture Meter) ของผลิตภัณฑ์อาหาร กระดาษ สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ ไม้ คอนกรีต และอื่นๆ มีทั้งแบบในทดสอบนอกสถานที่ พกพาและวัดค่าแบบต่อเนื่อง (Online Measurement)
more details
Wilks Enterprise Inc., ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1995 เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือทดสอบแบบอินฟาเรดย่านความยาวคลื่นช่วงกลาง (mid-IR) สำหรับการทดสอบคุณภาพน้ำก่อนและหลังบำบัด เครื่องทดสอบน้ำมันในน้ำ (Oil and Grease in Water) ปริมาณเขม่าในน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว น้ำมันเชื้อเพลิง ไบโอดีเซล แก๊สโซฮอล นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมยา โพลิเมอร์ เป็นต้น
more details
ผู้นำทางด้านเครื่องมือทดสอบค่าความดันไอ (Vapor Pressure Measurement / Automatic Vapor Pressure Analyzer) ของน้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันดิบ ตัวทำละลายไฮโดรคาร์บอน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซหุงต้ม ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบ Online เครื่องทดสอบน้ำมันในน้ำ ปริมาณไฮโดรคาร์บอนในน้ำ (Oil & Grease Tester, Oil in Water, Total Hydrocarbon in Water Tester) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล ไบโอดีเซล น้ำมันเครื่องบิน เครื่องวัดค่าออกเทน ค่าซีเทน โดยใช้หลักการ FTIR เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว Oxidation, Nitration, Soot และ Additives เป็นต้น และเครื่องวัดค่าจุดวาบไฟแบบใช้ตัวอย่างน้อยสำหรับน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด ตัวทำละลาย สี ยาฆ่าแมลง หัวน้ำหอม เป็นต้น
more details
บริษัท Labomed เป็นบริษัทผู้นำในด้าน การผลิต เครื่องวิเคราะห์ ค่าความเข้มข้นสาร (Concentration) เครื่องวิเคราะห์ ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) เครื่องวิเคราะห์ ค่าการส่องผ่าน หรือความโปร่งแสง
(Transmittance) หรือโดยรวมเรียกว่า เครื่อง Spectrophotometer จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา
more details
more details Pol-Eko
Aparatura เป็นผู้นำในด้านการผลิตเครื่องควบคุมอุณหภูมิหลายประเภท เช่น
ตู้ควบคุมอุณหภูมิทั่วไป(Thermostatic cabinets) ,
ตู้เย็นสำหรับห้องปฏิบัติการ (Laboratory refrigerators),
ตู้แช่สำหรับห้องปฏิบัติการ (Laboratory freezers),  ตู้บ่มเชื้อ
ตู้ทดสอบบีโอดี (Cooled incubators),  Heating ovens
(incubators),  ตู้อบแห้งลมร้อน (Drying ovens), ตู้ฆ่าเชื้อ
(Sterilizers), เครื่องปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน (Laboratory
homogenizer), เครื่องวัดปริมาณเชื้อ (Colony counter),
สถานีเก็บน้ำตัวอย่างอัตโนมัติ (Stationary samplers), สถานีตรวจวัด
เครื่องวัดคุณภาพน้ำเสีย (Waste water reception stations), On-Line
instrumentation เช่น เครื่องวัดค่าความขุ่น (Turbidity)
ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (dissolved oxygen) ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เป็นต้น
more details
ผู้ผลิตเครื่องมือวัดและทดสอบผลิตภัณฑ์กระป๋อง ขวดแก้ว ขวดพลาสติค ฝาปิด ครอบคลุมการวัดทั้งขนาด และคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น เครื่องวัดรอยรั่ว เครื่องวัดแนวเชื่อม เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความคงทนของกระป๋อง เครื่องวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระป๋อง เครื่องวัดความหนาสารเคลือบ เป็นต้น
more details
ผู้ผลิตถังปฏิกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ (Reactor) เครื่องระเหยสารแบบหมุน
(Rotary Evaporator) สำหรับระเหยสารเคมี ตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ ระเหยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์เข้มข้นขึ้นโดยการระเหยน้ำออก ขนาดบรรจุของขวดใส่ตัวอย่าง 1 ลิตร ถึง 50 ลิตร
more details
ผู้ผลิตสารมาตรฐาน น้ำมันมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบ การสร้าง กราฟ เครื่อง AA, ICP, XRF เพื่อวิเคราะห์ค่าธาตุต่าง ๆ ในน้ำมัน เช่น กำมะถัน คลอรีน ค่าโลหะหนัก สามารถเลือกชนิดของน้ำมันได้ เช่นน้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันดีเซล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสารมาตรฐานสำหรับวัดขนาดอนุภาคสำหรับเครื่อง Particle Analyzer
more details
GIST เป็นผู้ผลิตเครื่องมือชั้นนำจากประเทศเกาหลี ทางด้านเยื่อ กระดาษ พลาสติค และบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือที่ได้รับความนิยมได้แก่ Dynamic Drainage Tester, Retention Tester, Drum Dryer, Size Press, Sheet Press, Flotation De-Inking, Auto Bar Coater, Laminator, Automatic Dispenser เป็นต้น
more details
QEA เครื่องวิเคราะห์คุณภาพการพิมพ์ด้วยหลักการ(Image Quality Analysis)
more details
BOLA เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ทดสอบ อะไหล่สิ้นเปลือง ข้อต่อ ปั๊มดูดสารเคมี ชุดกลั่น ชุดกวนสาร ชุดกรองสาร ท่อ สายยาง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการทดสอบในห้องแล็ปทั่วไป แต่มีคุณสมบัติ คือ ทำจากวัสดุฟลูออโรพลาสติค (Fluoroplastic) เช่น เทฟลอน (TEFLON หรือ PTFE), PFA และ FEP ซึ่งทนการกัดกร่อนสารเคมีได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง เช่น -200 ถึง 260 องศาเซลเซียส ที่สำคัญไม่แตกหักเสียหาย และทนต่อแสงยูวีได้เป็นอย่างดี และไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเหมือนกับอุปกรณ์ที่ทำจากแก้ว
more details
AD systems เป็นผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้านปิโตรเลียมรายใหม่ ที่พัฒนาเครื่องมือทันสมัย เพื่อรองรับการทดสอบตัวอย่างน้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องบิน เช่น เครื่องทดสอบจุดให้ควันแบบอัตโนมัติรายแรกของโลก (Automated Smoke Point Tester) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณการเกิดออกซิเดชั่นของน้ำมันเครื่องบิน (Thermal Oxidation Stability of Turbine Fuels Deposit Rater) เครื่องวัดการกระจายตัว / การจับตัวของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว (Dispersancy Tester / Used Oil Analyzer) เครื่องวัดค่าความดันไอน้ำม้นเบนซิน เครื่องวัดค่าการ (Fuel Stability / Fuel Compatibility Tester) เครื่องทดสอบค่าการกัดกร่อน (Silver Corrosion Tester) เป็นต้น
more details
ผู้ผลิตเครื่องแก้วทดสอบน้ำมันปิโตรเลียมตามมาตรฐาน ASTM และเซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิแบบ Pt-100 สำหรับเครื่องมือทดสอบทางด้านปิโตรเลียมแบบอัตโนมัติ
more details
HYSC เป็นผู้ผลิตเครื่องมือเตรียมตัวอย่าง ตู้อบลมร้อน ตู้บ่มเชื้อ เตาเผา เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ อุปกรณ์เตรียมตัวอย่าง ชุดควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมอุณหภูมิ เครื่องเขย่าสาร เครื่องกวนสาร อ่างทำน้ำเย็น ตู้ควบคุมอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ ตู้เลี้ยงเชื้อ ตู้บ่มพร้อมระบบกวน เครื่องดักไอโดยใช้ความเย็น เครื่องนับจำนวนเชื้อ เป็นต้น
more details
ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันอุตสาหกรรม ทั้งน้ำมันใหม่ และน้ำมันที่อยู่ระหว่างการใช้งาน เพื่อศึกษาปริมาณคงเหลือของสารเติมแต่ง (additives) หรือ Remaining Useful Life Evaluation Routine (RULER) สารเติมแต่งที่สำคัญได้แก่ Amine, Phenols และ ZDDP เป็นต้น ตัวเครื่องออกแบบมาเพื่อให้การใช้งานง่าย และสามารถทดสอบนอกสถานที่ได้โดยไม่จำเป็นต้องต่อพ่วง PC นอกจากนี้
more details
ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบคุณภาพยางมะตอย เช่น Pressure Aging Vessel (PAV), Vacuum Degassing Oven (VDO) และ Bending Beam Rheometer (BBR) เป็นต้น สำหรับงานทดสอบในห้องปฏิบัติการ งานการทาง งานทางด้านวัสดุศาสตร์ เป็นต้น
more details
เครื่องมือทดสอบทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี หลากหลายชนิด เช่น เครื่องทดสอบปริมาณแอสฟัลทีนในน้ำมันแบบอัตโนมัติ (Automatic Asphaltene Analyzer) เครื่องมือทดสอบค่ากำมะถันในน้ำมันโดยใช้หลักการ เอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซ็นต์ (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence) โดยวิธีไม่ทำลายผลิตภัณฑ์ (Non-Destructive Method) มีทั้งแบบทดสอบนอกสถานที่ และแบบตั้งโต๊ะ เป็นต้น
more details
เครื่องมือทดสอบทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เช่น เครื่องทดสอบค่าความเสถียรของน้ำมันเตาแบบอัตโนมัติ (Zematra® ASA Automated Stability Analyzer) เครื่องมือทดสอบปริมาณสารตกค้าง (Total Sediment Tester) ในน้ำมันเตา เป็นต้น
more details
ผู้ผลิตสารมาตรฐาน สารอ้างอิงสำหรับการสอบเทียบเครื่องมือทดสอบ ในห้องปฏิบัติการ เช่น Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS), ICP / ICP-MS, Ion Chromatography (IC), LC-MS, X-Ray Fluorescence (XRF) เป็นต้น รวมทั้งอุปกรณ์สิ้นเปลือง อะไหล่ของเครื่องมือวิเคราะห์ เครื่องมือทดสอบทางด้านปิโตรเลียม สารมาตรฐานสำหรับทวนสอบระหว่างห้องแล็ป เป็นต้น
more details
Gurley Precision Instruments เป็นผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้านกระดาษ กล่อง บรรจุภัณฑ์ ผ้า โดยเฉพาะเครื่องทดสอบค่าการซึมผ่านของอากาศหรือรูพรุนของกระดาษ (Air Porosity) การซึมผ่าน (Air Permeability) แบบ Manual และแบบอัตโนมัติ เครื่องทดสอบค่าความนิ่ม (Softness Tester) ของทิชชู เครื่องมือทดสอบค่าความเรียบของกระดาษ (Smoothness Tester) เครื่องมือทดสอบค่าการดูดซับน้ำโดยวิธี Cobb (Cobb Water Absorption Tester) เครื่องมือทดสอบค่าความทนต่อการโค้งงอ (Bending Tester) และค่าความแข็ง (Stiffness Tester) ของผลิตภัณฑ์กระดาษ กล่อง บรรจุภัณฑ์ หลอดดูด แผ่นพลาสติค เป็นต้น
more details
ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบสำหรับงานวิเคราะห์ วิจัย เช่น เครื่องวัดค่าความหนาแน่นแบบอัตโนมัติ ของน้ำมันปิโตรเลียม ของเหลวต่าง ๆ (Automatic Density Meter) เครื่องวิเคราะห์ธาตุโซเดียม โปตัสเซียม และลิเธียม ด้วยเปลวไฟ (Flame Photometer) เครื่องวัดค่าความหวาน เครื่องวัดค่าการหักเหของแสง (Manual & Automatic Refractometer) เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น แบบไม่ใช้คอมเพลสเซอร์ (Peltier Cooler) เครื่องวัดค่ามุมในการโพลาไรเซชั่น เครื่องโพลาริมิเตอร์แบบ Manual และอัตโนมัติ (Manual & Automatic Polarimeter) เครื่องวัดค่าจุดหลอมเหลวแบบอัตโนมัติ (Automatic Melting Point Tester) หลอดไฟแบบไม่ให้ความร้อน (Cold Light Source) หลอดไฟยูวีและหลอดไฟสำหรับงานวิเคราะห์ (UV Lamp and Analyzis Lamps) more details
บริษัท แอพพลายด์ ไซแอนทิฟิค อินสตรูเม้นท์ส จำกัด บริการรับทดสอบตัวอย่างสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
more details
บริษัท แอพพลายด์ ไซแอนทิฟิค อินสตรูเม้นท์ส จำกัด แนะนำการให้บริการงานซ่อม สร้าง อัปเกรด เครื่องมือทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติการ - ASI Customer Service 2014
more details
ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าความหนืดแบบต้านการหมุน (Rotational Brookfield Viscometer) ในหน่วย การวัดแบบเซนติพอยส์ (cP) เครื่องวัดความหนืดสำหรับส่วนการผลิต (Process Viscometer) เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) เครื่องวัดความนิ่ม ความแข็ง การทนต่อแรงดึง แรงกด เครื่องศึกษาพฤติกรรมการไหลของตัวอย่างผง (Powder Flow Tester : PFT) สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องสำอาง กาว ยาง สารเคมี เรซิ่น ปิโตรเลียม น้ำมันหล่อลื่น เครื่องวัดความหนืดในหน่วย Kreb Unit (KU) สำหรับอุตสาหกรรม สี สารเคลือบ โพลิเมอร์ เป็นต้น
more details
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือทดสอบน้ำมันชุบแข็ง (Quenching Oil Analyzer) สำหรับงานทางด้านโลหะและการขึ้นรูป เหมาะสำหรับศึกษาคุณภาพของน้ำมันชุบแข็ง มีให้เลือก 2 แบบได้แก่ เครื่องมือทดสอบน้ำมันชุบแข็งแบบทดสอบนอกสถานที่ (Portable Quenchometer) และแบบตั้งพื้นสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Automatic Quenchometer) more details
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือทดสอบค่าความหนืดที่อัตราการเฉือนสูง (Automatic High Temperature High Shear Viscometer - HTHS) เครื่องมือทดสอบน้ำมันเครื่องแบบอัตโนมัติด้วยวิธี Cold Cranking Simulator - CCS รุ่น CS-2 เครื่องวัดค่าความหนืดที่อุณหภูมิสูงของแก้ว (High Temperature Glass Viscometer), Ferranti Viscometer เป็นต้น
more details
ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติการอัคคีภัย (Flammability / Fire Testing) และห้องปฏิบัติการสำหรับทดสอบทางด้านอัคคีภัย การติดไฟ การลามไฟ การเผาไหม้ของวัสดุตามมาตรฐาน ISO17025 สำหรับผลิตภัณฑ์หลากชนิด เช่น วัสดุสำหรับอุตสาหกรรมการบิน พลาสติคทนไฟ ผ้าม่าน พรม เสื้อผ้า สายไฟ ฉนวน เบาะ เก้าอี้ ฟูก เป็นต้น more details
PMT หรือที่รู้จักกันในนาม "Tamson Instruments" เป็นผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบความหนืดของน้ำมันปิโตรเลียม (Viscosity Bath) เครื่องวัดความหนืดอุณหภูมิต่ำของน้ำมันอากาศยาน (Low Temperature Calibration Bath) เครื่องทดสอบค่าการกัดกร่อนเงิน / ทองแดงของน้ำมันปิโตรเลียม (Silver / Copper Corrosion Tester) อ่างสอบเทียบหลอดวัดความหนืด (Viscometer Calibration Bath) อ่างสอบเทียบค่าอุณหภูมิ (Temperature Calibration Bath) อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบไหลเวียน อ่างควบคุมอุณหภูมิต่ำสำหรับการทดสอบจุดขุ่นมัว (Cloud Point) และไหลเท (Pour Point) อ่างสำหรับทดสอบจุดเยือกแข็ง (Freezing Point) และ Filter Blocking Tendency (FBT) / Filter Plugging Tendency (FPT) เป็นต้น
more details
ผู้ผลิตและผู้นำทางด้านเครื่องวิจัยและเครื่องทดสอบงานเคลือบทุกชนิด (Laboratory Coating Unit) ของตัวอย่างกระดาษ แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ สิ่งพิมพ์ สิ่งทอ ผ้า เป็นต้น เครื่องขัดผิวกระดาษ (Laboratory Calander Unit) เครื่อง Size Press สำหรับงานในห้องปฏิบัติการและในส่วนการผลิต (Pilot Scale, R&D Scale) เป็นต้น more details
ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ ทิชชู่ สิ่งพิมพ์ พลาสติค และบรรจุภัณฑ์ more details ผู้นำเครื่องมือวิจัยและเครื่องมือทดสอบทางด้านคุณสมบัติการไหลที่อุณหภูมิต่ำ (Cold Flow Properties) ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องบินอากาศยาน ไบโอดีเซล สารลดแรงตึงผิว สารเติมแต่ง เครื่องสำอาง สารเคมี แวกซ์ ไขมัน น้ำมันพืช เป็นต้น more details
PAMAS เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องนับจำนวนและวัดขนาดอนุภาค (Particle Counter) หรือเครื่องวัดระดับความสกปรกของของเหลว เครื่องวัดประสิทธิภาพในการกรอง เหมาะสำหรับการทดสอบน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮโดรลิค น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันเชื้อเพลิง ตัวทำละลาย น้ำดื่ม น้ำเสีย และของเหลวอื่น ๆ ทุกชนิด มีให้เลือกทั้งแบบทดสอบนอกสถานที่ (Portable) แบบตั้งโต๊ะสำหรับห้องปฏิบัติการ (Laboratory) และแบบทดสอบต่อเนื่อง (Online) more details เป็นบริษัทผู้ผลิตตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven), ตู้บ่มเชื้อ (Incubator), ตู้อบสุญญากาศ (Vacuum Oven), ตู้ควบคุมอุณหภูมิความชื้น (Climatic Chamber), อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath / Oil Bath) สำหรับการทดสอบในห้องปฎิบัติการ โรงงานอุตสาหกรรมทางด้าน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ชีวเคมี งานวิจัยทางด้านอาหาร ยา พลาสิตก ยาง เคมีภัณฑ์ กระดาษ บรรจุภัณฑ์ สิ่งทอ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องมานานกว่า 65 ปี
more details
เป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตเครื่องทดสอบคุณสมบัติน้ำมันหล่อลื่น เครื่องทดสอบการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโลหะ เครื่องทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของเครื่องจักร เครื่องมือทดสอบคุณสมบัติของตลับลูกปืน เป็นต้น  more details เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องทดสอบค่าความหนืดของเยื่อเคมี เยื่อเซลลูโลส และเยื่อฟอก (Pulp Viscometer) ตามมาตรฐาน ISO 5351/SCAN-CM 15  more details
ผู้ผลิตเครื่องทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างหลากหลายรูปแบบ เช่น ในน้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันหล่อลื่น ในน้ำเสีย ดิน หรือในอากาศ นอกจากนี้ยังมีเครื่องทดสอบความบริสุทธิ์ของเครื่องประดับ โลหะ และอัญมณี การหาปริมาณสารตกค้างตามมาตรฐาน ROHS/WEES/CPSA การวิเคราะห์โลหะ ความบริสุทธิ์ของสินแร่ และองค์ประกอบธาตุ การวิเคราะห์องค์ประกอบของโลหะอัลลอยด์ สเตนเลส ด้วยหลักการ X-ray Fluorescence Spectrometry (XRF) การหาปริมาณสารตกค้างในอาหาร Gas Chromatography(GC), Inductively Coupled Plasma Spectrometry (ICP), Mass Spectrometry (MS) เป็นต้น more details ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบค่าความหนืดแบบดิจิตอลด้วยระบบอุลตร้าโซนิกส์ (Ultrasonic Viscometer) เครื่องวัดค่าความเข้มข้นสารเคมีด้วยระบบอุลตร้าโซนิกส์ (Ultrasonic Concentration Meter) มีให้เลือกทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบติดตั้งในส่วนการผลิต เหมาะสำหรับการตัวอย่างน้ำมันหล่อลื่น ตัวทำละลาย สารเคมี กาว สี สารเคลือบ ผลิตภัณฑ์อาหาร แป้งมัน เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น โดยใช้หลักการสั่นระบบอุลตร้าโซนิกส์แล้วคำนวณค่าความหนืด และความเข้มข้นในหน่วยที่ต้องการ มีให้เลือกทั้งระบบมาตรฐานและระบบป้องกันการระเบิด (Explosion Proof) more details
ผู้นำเครื่องมือวิจัยและเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องบินอากาศยาน
ไบโอดีเซล ก๊าซโซฮอลล์ จาระบี น้ำมันหม้อแปลง สารเคมี แวกซ์ ยางมะตอย สารลดแรงตึงผิว สารเติมแต่ง เป็นต้น more details
ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบและวิจัยสำหรับห้องปฏิบัติการทางด้านเยื่อกระดาษ กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษคราฟท์ กระดาษทิชชู ฟิล์ม ฟอยล์ อะลูมิเนียม พลาสติค กล่อง และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ more details
ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบและวิจัยทางด้านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Process Safety Instruments) เช่น Auto Ignition Temperature, Dust Explosion, Gas and Vapour Flammability, Oxidising Liquid Test, Electrical Resistivity และ Electrostatic Testing more details ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน IEC (IEC Testing Standard) เช่น IP test equipment, test fingers and probes, safety test equipment, gauges for plugs, socket-outlets, appliance couplers and lamp holders, equipment for breaking capacity, normal operation and endurance tests of switches, plugs, socket outlets and appliance couplers, equipment for testing resistance to heat, fire and tracking and equipment for checking mechanical strength and mechanical hazards, environmental chambers, including humidity, temperature, dust and draught-proof chambers. more details
ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบ ถังปฏิกรณ์ความดันสูงสำหรับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวะเคมี ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พลาสติค โพลีเมอร์ อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหาร เช่น ถังสกัดสารความดันสูง (High Pressure Reactor) ปั๊มของเหลวแรงดันสูง อุปกรณ์วาล์วและท่อความดันสูง (High Pressure Valve & Tubing) เครื่องสกัดสารแบบท่อ (Tubular Reactor System) เครื่องสกัดสารสำคัญด้วยคาร์บอนไดออกไซด์แบบยิ่งยวด (Supercritical Fluid Extraction : SFE-CO2 ), เครื่องสกัดสารด้วยน้ำแบบยิ่งยวด (Supercritical Fluid Extraction : SFE-H2O) การทำลาย-ฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารด้วยความดันสูง (CIP&FIP) การทำผงผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง (SFE-SAS) การทำครีมผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง (SFE-RESS) เครื่องสกัดสารอนินทรีย์จากพลาสติคด้วยความดันสูง (High Pressure Reactor) เครื่องศึกษาประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst Reactor) เป็นต้น more details Innova ผู้ผลิตเครื่องมือสำหรับงานวิจัยและเครื่องมือในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น เครื่องทำแห้งแบบใช้ความเย็น (Freeze Dryer), เครื่องวิจัยสภาวะการหมัก ถังทดสอบปฏิกิริยาชีวภาพ ถังหมักเชื้อ (Fermenter / Bioreactor) และเครื่องล้างภาชนะเครื่องแก้วสำหรับห้องปฏิบัติการ ห้องแล็ป (Laboratory Glassware Cleaner / Washer) มีระบบล้างและอบแห้งแบบอัตโนมัติ มีระบบดูดจ่ายของเหลวที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดได้สองชนิด และสามารถเลือกถาดสำหรับใส่อุปกรณ์เครื่องแก้วให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน เช่น ขวดเก็บตัวอย่างน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล เครื่องแก้วสำหรับงานทางด้านอาหาร งานทางด้านชีวะวิทยา งานเคมีวิเคราะห์ เช่น ปิเปต บีกเกอร์ หลอดทดลอง กระบอกตวง ขวดแยกสาร ขวดรูปชมพู่ เป็นต้น more details
ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าความหนืดน้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเตา โพลิเมอร์ หมึก สารเคมี สี สารเคลือบ น้ำแป้ง เรซิน อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ครีม และตัวอย่างของเหลวแบบการไหลแบบ Newtonian Flow ออกแบบมาสำหรับการทดสอบนอกสถานที่ (Portable Viscometer) แบบทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Viscometer) และติดตั้งในระบบการผลิต (Process Viscometer) more details ผู้ผลิตเครื่องดูดกลิ่น ไอกรด ด่าง สารเคมีแบบตั้งโต๊ะ และแบบตั้งพื้น สามารถติดตั้งพร้อมโต๊ะที่เคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมอุปกรณ์ฝาครอบและท่อพลาสติกที่สามารถดัดโค้งงอและหมุนได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ใช้ระบบฟิวเตอร์คุณภาพสูงสามชิ้นในการดูดกลิ่นและกรองฝุ่น มีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อถึงระยะเวลาในการเปลี่ยนฟิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องดูดฝุ่นแบบอัตโนมัติ (Dust Collector) ที่เกิดจากการตัด การเจีย การขัด การกลึงของงานโลหะ พลาสติก หรือวัดสุผงต่างๆ เป็นต้น more details
ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้าน Trace Element Analysis ด้วยเทคนิค Elemental Combustion Analyzer เช่น การวิเคราะห์ค่าไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen), ค่ากำมะถันรวม (Total Sulfur), ค่าคลอไรด์รวม (Total Chloride), ค่าฮาโลเจนรวม (Total Halogen), Adsorbable Organic Halogens (AOX), TOX, POX และ EOX เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องเตรียมตัวอย่าง (Sample Preparation) และมีระบบการจัดการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ (Autosampler) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ตัวเครื่องทำงานด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย และมีทีมงานผู้ชำนาญในการให้คำแนะนำการใช้งานและการบริการหลังการขาย more details ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบแรงดึง (Tensile Strength) การยึดตัว (Extensiometer) การหดตัว (Deformation) แรงกด (Compression) แรงลอกผิว (Peeling) แรงเสียดทาน (Friction) แรงเปิดฝา (Opening Force) และอื่นๆ โดยใช้เครื่อง Universal Testing Machine (UTM) สำหรับงานวิจัยและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เส้นใย สิ่งทอ ไฟเบอร์ พลาสติก ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์อาหาร กล่อง ผลิตภัณฑ์ยาง โฟม ของเล่น เฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนรถยนต์ อิเลคทรอนิกส์ ลวด สปริง ท่อ เหล็กเส้น เป็นต้น more details
ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบและวิจัยทางด้านสี หมึกพิมพ์ เรซิน สารเคลือบผิว สำหรับอุตสาหกรรมสี สิ่งพิมพ์ พลาสติค กระดาษ กล่องและบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด more details ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทั้งแบบที่ใช้ในห้องแล็ปและในไลน์การผลิต เช่น เครื่องทดสอบค่าความดันของก๊าซไนโตรเจน (N2 Meter) ในบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ขวด PET สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เช่น น้ำผลไม้ น้ำดื่ม ไวน์ เป็นต้น เครื่องทดสอบค่าเปอร์เซ็นต์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Meter) ในเครื่องดื่มอัดลมทุกชนิด การทดสอบสามารถทำได้ง่ายโดยไม่ต้องเจาะขวดหรือทำลายตัวอย่างแต่อย่างได ทำให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองตัวอย่างอีกต่อไป เครื่องวัดค่าความหวาน (Online Brix) แบบต่อเนื่อง เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity Meter) เครื่องวัดค่าปริมาณก๊าซออกซิเจน (O2 Meter) แบบต่อเนื่อง ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์เบียร์ (Beer, Beverage & Soft Drink Monitoring System) เป็นต้น more details
Novi Profibre ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้านกายภาพสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ ทิชชู่ สิ่งพิมพ์ พลาสติค และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น เครื่องมือทดสอบที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ เครื่องทดสอบค่าความขาวสว่าง (Brightness) ค่าสี (Color) ค่าความขาว (Whiteness) ค่าการเรืองแสง (Fluorescence) ค่าความทึบแสง (Opacity) เครื่องทดสอบการดูดซับน้ำของกระดาษทิชชู (Tissue Absorption Tester) เครื่องวัดค่าความหนา (Micrometer) เครื่องวัดแรงดึง (Tensile Tester) เครื่องวัดค่าการกดกล่อง (Box Compression Tester) เครื่องทดสอบการบดเยื่อ (Valley Beater, PFI Mill) เครื่องวัดแรงกดทับ (Crush Tester) เครื่องวัดความเรียบของกระดาษ (Smoothness) เครื่องวัดรูพรุนของกระดาษ (Porosity) เป็นต้น more details ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบสำหรับงานทดสอบทางวัสดุศาสตร์อันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่น เช่น เม็ดพลาสติก โพลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูป ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ เรซิน พลาสติกชีวภาพ ผ้า เส้นใย ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง รองเท้า ฟิล์ม เทปกาว โฟม สี กาว สารเคลือบ กระดาษ กล่อง บรรจุภัณฑ์ สายไฟ สปริง เป็นต้น
more details
ผู้ผลิตเครื่องผสมสารนวัตรกรรมใหม่ (Kakuhunter) โดยใช้หลักการแรงปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Planetary Centrifugal Mixer) ซึ่งหมุนในแนววงโคจร (Planetary) ผสมกับการหมุนของตัวอย่างในภาชนะแบบรอบตัวเอง (Rotation) ทำให้เกิดการผสมสารที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ยังสามารถไล่ก๊าซ (De-Gassing / De-Aerating) ออกจากตัวอย่างที่มีความหนืดสูงได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เหมาะสำหรับตัวอย่างสารเคมี สี หมึก กาว เรซิน น้ำมัน ครีม เครื่องสำอาง ยา แว็กซ์ ไข จาระบี เซรามิกซ์ และการผสมสารที่อยู่ในรูปผง (Powder) เข้ากับของเหลว เป็นต้น
more details
ผู้ผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ เช่น Magnetic Stirrers / เครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็ก, Overhead Stirrers / เครื่องกวนผสมสาร, Overhead Stirrers / เครื่องกวนผสมสาร, Shakers / เครื่องเขย่าสาร, Homogeniser Dispersers / เครื่องบดปั่นสารความเร็วสูง, Mills / เครื่องบด ปั่น ตี ของแข็ง, Dry Block Heater / เครื่องให้ความร้อนแบบไม่ใช้ของเหลว, Heating Baths / อ่างให้ความร้อน, Hot Plates / เครื่องทำความร้อน หรือ เครื่องอุ่นตัวอย่าง, Temperature Control / เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล, Centrifuges / เครื่องปั่นเหวี่ยง, Rotary Evaporators / เครื่องระเหยสารด้วยระบบสุญญากาศ, Laboratory Reactors / ชุดถังปฏิกรณ์สำหรับทดสอบการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Laboratory Software / ซอฟแวร์ประเมินผล, Heat of Combustion / Calorimeters / เครื่องมือทดสอบค่าพลังงานความร้อนในการเผาไหม้, Decomposition Systems / ชุดอุปกรณ์ประกอบเครื่อง Calorimeters เป็นต้น more details
ผู้ผลิตเครื่องทดสอบปริมาณน้ำในน้ำมันโดยวิธีการไตเตรตแบบอัตโนมัติ โดยหลักการ Coulometric Karl Fischer Titration สามารถทดสอบกับตัวอย่างของแข็ง เม็ดพลาสติก สารเคมี ตัวทำละลายไฮโดรคาร์บอน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันที่ระเหยยาก เป็นต้น เครื่องหาปริมาณน้ำดังกล่าวมีจุดเด่นในการทดสอบนอกสถานที่โดยไม่ต้องใช้ไฟบ้าน และสามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่สำรองที่อยู่ในเครื่องได้โดยตรง ทำให้สามารถทดสอบได้ทุกที่ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังมีเครื่องทดสอบค่า Hydrogen Sulfide ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบติดตั้งในส่วนการผลิต เครื่องวัดค่าแอมโมเนียในก๊าซ (NH3 in Gases) เครื่องวัด Total Dissolved Gas in Oil และเครื่อง Gas Chromatography แบบทดสอบนอกสถานที่  more details ผู้ผลิตเครื่องทดสอบค่าน้ำและตะกอน (Water & Sediment) ด้วยการปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) มีให้เลือกทั้งแบบควบคุมอุณหภูมิเย็น (Cooling Control with Refrigeration) และแบบให้ความร้อนขณะปั่นเหวี่ยง (Heating Control) หรือแบบไม่มีระบบควบคุมอุณหภูมิ สามารถรองรับตัวอย่างได้หลากหลาย เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว น้ำมันหม้อแปลง ตัวอย่างทางจุลชีวะ จุลินทรีย์ ไบโอเคมี ตัวอย่างเลือด เครื่องสำอาง สารเคมี โพลิเมอร์ เยื่อกระดาษ สารเคลือบ สารลดแรงตึงผิว สี กาว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) เครื่องทำน้ำกลั่นสำหรับห้องปฏิบัติการ (Water Distiller) เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน (Sieve Shaker) เครื่องบดตัวอย่างด้วยเม็ดบด (Ball Mill)  more details
ผู้ผลิตเครื่องทดสอบคุณภาพน้ำนมดิบ นมผง เนย ชีส และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม (Dairy Products) เช่น โยเกิร์ต นมเปรี้ยว เป็นต้น เครื่องวัดค่าไขมันด้วยวิธีปั่นเหวี่ยง (Gerber Butyrometer Method) เครื่องวัดค่าจุดเยือกแข็ง (Freezing Point) ของน้ำนมดิบ เครื่องวัดความหนืดแบบ Consistometer เครื่องวัดการไหลเท (Pouribility) เครื่องวัดค่าความหนาแน่นของนม เครื่องวัดค่าความหวาน เครื่องวัดกรดแลคติก เครื่องนับจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ (Colony Counter) เป็นต้น more details Amarell GmbH เป็นผู้ผลิตเทอร์โมมิเตอร์แก้วมาตรฐาน (ASTM Thermometer) และไฮโดรมิเตอร์แก้วสำหรับการทดสอบทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พลาสติก โพลิเมอร์ เชื้อเพลิง อาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องสำอาง จุลชีวะ เหมาะสำหรับห้องแล็ปและหน่วยงานสอบเทียบ ห้องแล็ปควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด ISO17025 เทอร์โมมิเตอร์และไฮโดรมิเตอร์ผลิตตามมาตรฐาน ASTM, IP, BS, ISO, DIN, JIS, NIST, AFNOR เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี Alcohol Meter, Brix Meter, Baume Hydrometer, Brine Meter, Salinometer และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิแบบดิจิตอลอีกหลายรายการ more details
ผู้ผลิตเครื่องระเหยสารเคมี (Solvent Evaporator) เครื่องระเหยพร้อมระบบพ่นไนโตรเจน (Nitrogen Evaporator) เครื่องทำให้สารเข้มข้น เครื่องสกัดด้วยตัวทำละลาย เครื่องสกัดด้วยสารเคมี (Solvent Extractor) เครื่องสกัดแบบ Rotary Solid-Liquid Soxhlet Extractor เครื่องสกัดแบบ Rotary Liquid-Liquid Soxhlet Extractor สามารถระเหยหรือสกัดได้หลายตัวอย่างในเวลาเดียวกัน เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen Generator) เครื่องทำความเย็นแบบไหลเวียนระบบปิด (Chiller) สำหรับการทดสอบทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พลาสติก โพลิเมอร์ อาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องสำอาง สารสกัด หัวน้ำหอม เหมาะสำหรับห้องแล็ป หน่วยงานวิจัย และสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย เป็นต้น  more details ผู้นำเครื่องมือวิจัยแบบ Pilot Scale, Lab Operation Unit เครื่องกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี โพลิเมอร์ พลาสติค น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ไบโอดีเซล ก๊าซโซฮอลล์ สารเคมี แวกซ์  เป็นต้น นอกจากนี้ยังครอบคลุมการกลั่นตัวทำละลายและสารเคมีเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมทั้งการสกัดสาร หัวน้ำหอม การแยกสารสมุนไพร CBD / THC Cannabinoid Distillation สารสกัด สารสำคัญ การทำให้สารบริสุทธิ์ การทำให้สารเข้มข้น ด้วยเทคนิคหลากหลาย เครื่องดังกล่าวเหมาะกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย โรงพยาบาล โรงงานเครื่องสำอาง โรงพิมพ์ เป็นต้น  more details
ผู้นำทางด้านงานเตรียมตัวอย่าง งานบดชิ้นงานทดสอบ เครื่องย่อยสาร เครื่องบดชิ้นงานตามขนาดที่ต้องการ เครื่องผสมสารให้เข้ากัน เครื่องบดยา เครื่องคัดขนาดตะแกรงร่อน มีหลากหลายแบบตามความต้องการและการใช้งานของลูกค้า เช่น Jaw Crusher,Disc Mill ,Cutting Mill, Mortar Grinder, Planetary Ball Mill, Micro Ball Mill, High Speed Rotary Mill, Knife Mill เป็นต้น เหมาะสำหรับการทดสอบ งานวิจัย งาน QC/QC สำหรับห้องปฏิบัติงาน หน่วยงานวิจัย (R&D) หน่วยงานควบคุมอุณภาพ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้ในหน่วยงานทางโลหะ ยา สมุนไพร เครื่องสำอาง งานวัสดุศาสตร์ เซรามิกส์ กระจก อิเลคทรอนิกส์ พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  more details
Share this