ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือทดสอบทางด้านปิโตรเลียมและโพลิเมอร์ อาหาร กระดาษ ฟิล์ม โฟม ผ้า บรรจุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ กาว หมึก เครื่องสำอาง ยา เป็นต้น เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอด 12 ปี บริษัท ฯ มีความต้องการรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมตามตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้

1.  เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค (Service Engineer)   จำนวน 3 อัตรา

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี  สาขาอิเล็กทรอนิคส์  ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้น บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet, Email ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2.  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ (Application Engineer)   จำนวน 2 อัตรา

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วนศาสตร์ วัสดุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้น บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet, Email ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Engineer)   จำนวน 2 อัตรา

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วนศาสตร์ วัสดุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้น บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet, Email ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ  จำนวน 2 อัตรา

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วนศาสตร์ วัสดุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้น บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet, Email ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อสมัครได้ที่ :-

บริษัท แอพพลายด์ ไซแอนทิฟิค อินสตรูเม้นท์ส  จำกัด
1526, 1526/3 ซ.สุขุมวิท 48/3 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10260
E-mail : sales@asithailand.com
โทร: 0-2332-8179, 0-2742-7035-6  แฟ็กซ์ : 0-2332-8180
ทุกวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 08.30 17.00 น.

Share this