Drayton Pacs

Drayton Pacsผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือทดสอบน้ำมันชุบแข็ง (Quenching Oil Analyzer) สำหรับงานทางด้านโลหะและการขึ้นรูป เหมาะสำหรับศึกษาคุณภาพของน้ำมันชุบแข็ง มีให้เลือก 2 แบบได้แก่ เครื่องมือทดสอบน้ำมันชุบแข็งแบบทดสอบนอกสถานที่ (Portable Quenchometer) และแบบตั้งพื้นสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Automatic Quenchometer)


Portable Version
เครื่องมือทดสอบน้ำมันชุบแข็งแบบทดสอบนอกสถานที่
(Portable Quenchometer – QuenchMaster)  

 • อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐานตาม ISO 9950, ASTM D6200, ASTM D6549, AFNOR NFT-60178
 • รายงานค่า Cooling Rate ค่าอุณหภูมิ เวลา และอัตราการเย็นตัวเป็นตัวเลขดิจิตอลและในรูปแบบกราฟ
 • เหมาะสำหรับทดสอบนอกสถานที่พร้อมกระเป๋าพกพาสะดวก

Laboratory Version
เครื่องมือทดสอบน้ำมันชุบแข็งสำหรับห้องปฏิบัติการ

(Laboratorye Quenchometer – QuenchMaster)


 • การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานผ่านโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
 • ศึกษาคุณภาพของน้ำมันชุบแข็ง (Quenching Oil) ได้ทั้งแบบ Static และ Agitated
 • อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐานตาม ISO 9950, ASTM D6200, ASTM D6549, AFNOR NFT-60178
 • รายงานค่า Cooling Rate ค่าอุณหภูมิ เวลา และอัตราการเย็นตัวเป็นตัวเลขดิจิตอลและในรูปแบบกราฟ
 • จำลองสภาวะการชุบแข็งแบบ Agitated โดยสามารถกำหนด flow rate ในการไหลได้

Agitation Unit
เครื่องจำลองการชุบแข็งแบบควบคุมอัตราการไหลน้ำมัน (Agitation Unit)

 • จำลองสภาวะการชุบแข็งแบบ Agitated โดยสามารถกำหนด flow rate ในการไหลได้

Gist

Gist

GIST เป็นผู้ผลิตเครื่องมือชั้นนำจากประเทศเกาหลี ทางด้านเยื่อ กระดาษ พลาสติค และบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือที่ได้รับความนิยมได้แก่ Dynamic Drainage Tester, Retention Tester, Drum Dryer, Size Press, Sheet Press, Flotation De-Inking, Auto Bar Coater, Laminator, Automatic Dispenser เป็นต้น

Sheet Press
เครื่องอัดแผ่นกระดาษ
Cylinder-formed automatic press which shows high reconstruction and reduce individual worker’s influence unlike existing hand operated press
Adhesive Tester เครื่องทดสอบแรงยึดเกาะของกระดาษ ฟิล์ม ฉลาก เป็นต้น

Testing adhesive and detachment of paper, film and etc.

Drum Dryer
เครื่องอบกระดาษแบบหมุนต่อเนื่อง
Designed to dry sheets of papers having harmonized with the current situations of related laboratories and to conduct an accurate experiment.
Size Press เครื่องรีดกดทับกระดาษ

For appropriate drying, the tester is used for the appreciation, research, and production of pulp when paper passes between heated drum and felt ribbon

Dynamic Drainage Tester เครื่องขึ้นแผ่นหรือเตรียมแผ่นกระดาษแบบรวดเร็ว

Automated stock preparation dewatering vacuum measurement and deckeling functions


Retention Drainage Analyzer เครื่องทดสอบการยึดเกาะของสารเคมีสำหรับขึ้นแผ่นกระดาษ

The easy and exact regeneration of the actual huge complicated paper making wet-end part could be performed by the simple test device RDA

Contact Angle Meter เครื่องวัดมุมสัมผัสของ

Doctor Blade Measures the contact angle after using the doctor blade.

Corrugator เครื่องทำลอนลูกฟูก

Paper making equipment with two warmed up rolls rolling in gear by the spindle of a fixed motor. It makes flutes out of master sheet with appropriate tensile strength.

Gloss Meter เครื่องวัดค่าความมันเงา

Measures the light specula reflection on the surface. Easy detachment and excellent mobility

Opacity Meter เครื่องวัดค่าความทึบแสงของกระดาษ

Light intensity is caused by absorption, scattering, etc. when the light source of luminescent part passes through paper materials, The light penetration rate of the materials can be gained by measuring the light intensity

Air Porosity meter เครื่องวัดค่าการซึมผ่านลมของกระดาษ

It brings better quality control and product improvements by measuring the air penetration rate of a paper product.

Auto Dispensing Coater (เครื่องเคลือบพร้อมระบบจ่ายน้ำยาเคลือบแบบอัตโนมัติ)

The full automatic (material) dispensing bar coater that is produced first time in the world by technology of ourselves. The most advanced bar coater that dispensing chemical materials automatically in base product, for electric controlling system, when the researcher or producer getting wired bar coating.

Auto Bar Coater (เครื่องเคลือบกระดาษแบบ Auto Bar)

Equipment of automatic coating not pressing paper surface by using wire bar instead of coating by hand work

DISPENSE & Laminator (เครื่องจ่ายสารเคลือบและเคลือบผิว)
Auto Dispensing Multi-Coater (UV) เครื่องเคลือบกระดาษแบบหลายชั้น
เครื่องมือทดสอบอื่น ๆ
Cell Short Tester

Gets the point of time and data of cell breakdown time by pressure

Ultrasonic encapsulator

Uses film wrapping with ultrasonic in order to keep in good preservation of document and protect from

Beeswax Exclusion

Removes the wax from the ancient writings automatically and fully automatic operation by display

Vacuum Sheet

Table Dehydration and dehumidification with using vacuum

Optometrics Corp

Optometrics Corp

 

 

เครื่องทดสอบค่าการป้องกันแสง Sun Protection Factor (SPF) แบบอัตโนมัติพร้อมชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผล รุ่น SPF-290S สำหรับทดสอบตัวอย่างโลชั่น ครีม เครื่องสำอาง สเปร์ย ของเหลว เป็นต้น สามารถรายงานค่า SPF, UVA/UVB Ratio, MPF, Absorbance และ Critical Wavelength ได้ ตัวเครื่องใช้แหล่งกำเนิดแสงแบบ Xenon Arc Lamp ขนาด 125 วัตต์ ครอบคลุมย่านความยาวคลื่น 290 ถึง 400 นาโนเมตรโดยรวมการวัดของแสงอุลตร้าไวโอเลตทั้งสองแบบได้แก่ UVA และ UVB

นอกจากการวัดค่า SPF แล้วเครื่องยังสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อหาค่าการทรงตัวของผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่กับเวลา (Photo Sensitivity Test) ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับเลื่อนตัวอย่างทดสอบอัตโนมัติแบบสองแกน (X-Y Sampling Stage) เพื่อความสะดวกในการใช้งานและเพิ่มความแม่นยำในกรณีที่ต้องการทดสอบหลายจุด ผลการทดสอบสามารถถ่ายโอนเข้าระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บผลการทดสอบและแสดงผลในรูปตารางและกราฟได้

Pilodist

Pilodist

ผู้นำเครื่องมือวิจัยแบบ Pilot Scale, Lab Operation Unit เครื่องกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี โพลิเมอร์ พลาสติค น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ไบโอดีเซล ก๊าซโซฮอลล์ สารเคมี แวกซ์  เป็นต้น นอกจากนี้ยังครอบคลุมการกลั่นตัวทำละลายและสารเคมีเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมทั้งการสกัดสาร หัวน้ำหอม การแยกสารสมุนไพร CBD / THC Cannabinoid Distillation สารสกัด สารสำคัญ การทำให้สารบริสุทธิ์ การทำให้สารเข้มข้น ด้วยเทคนิคหลากหลาย เครื่องดังกล่าวเหมาะกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย โรงพยาบาล โรงงานเครื่องสำอาง โรงพิมพ์ เป็นต้น

เครื่องมือแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

 1. เครื่องทดสอบสมดุลไอของของเหลว Vapour-Liquid-Equilibrium Apparatus
 2. ชุดเครื่องกลั่น / หอกลั่น ภายใต้ความดันบรรยากาศ และภายใต้ระบบสุญญากาศ Distillation Systems / Pilot Plants
 3. ชุดเครื่องกลั่นน้ำมันดิบ Crude Oil Distillation Systems
 4. เครื่องทดสอบค่าการหล่อลื่นของน้ำมัน (Lubricity Tester )ตามมาตรฐาน ASTM D 5001 Lubricity Tester
 5. เครื่องระเหยสาร/ เครื่องทำให้บริสุทธิ์/เครื่องทำสารเข้มข้นด้วยหลักการ Thin-Film-Evaporation Thin-Film-Evaporation, Short Path Distillation, Molecular Distillation
 6. เครื่องแยกสารด้วยวิธีการสกัด Separation by Extraction
 7. เครื่องมือวิเคราะห์การดูดซับและการคาย Sorption / Desorption
 8. ชุดอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนระบบการนำความร้อน / การส่งถ่ายความร้อน / การไหลของของเหลว Heat Transfer System
 9. เครื่องผลิตและเครื่องวัดค่าโอโซน Ozone Generation
 10. อุปกรณ์ประกอบสำหรับชุดเครื่องกลั่นอัตโนมัติ Distillation Controller

 

Product Overview

·        ASTM Standards

·        Crude Oil Distillation

·        Distillation/Pilot Plants

·        Thin-Film Evaporation

·        Extraction

·        Vapour-Liquid-Equilibrium

·        Distillation Controller

 

 

Pilodist100S_23-10-20149514
ASTM Test Standards


ASTM D-1120

 

ASTM D-1160

 

ASTM D-2892

 

ASTM D-2892/5236

 

ASTM D-5236

 

ASTM D-5001

 

 

 

 

Petrodist400a_23-10-13_3
Crude Oil Distillation

ASTM D-1160

 

ASTM D-2892

 

ASTM D-2892/5236

 

ASTM D-5236

 

PETRODIST 600 S
3 ASTM procedures

 

PETRODIST 500 Q (semi-automatic
operation)

 

PETRODIST 150 S

 

PETRODIST 090 S

 

PILODIST 254
Crude oil pilot plant

 

 

_MG_3653
Distillation/Pilot Plants

Solvent Recovery

 

Continuous Distillation

 

Batch Distillation

 

Micro/Semi-Micro Distillation

 

 

Pilodist_15-07-2015_12329_SP200
Thin-Film Evaporation

FilmDist TF 650
Thin-Film Evaporation

 

PILODIST SP 500
Short-Path Evaporator

 

FilmDist SP 200
Universal Lab-Scale

 

FilmDist SP 200
Customized

 

FilmDist SP 200 HT

 

 

PILODIST_SL5_15863
Extraction

PILOEX SL 5
solid-liquid extractor

 

PILOEX SBC 01
with micro extraction column

 

PILOEX PES
Pulsated extractions system

 

PILOEX 250-SR
mixer-settler for liquid-liquid extraction

 

 

PILODIST_23-04-15_10-VLE100_2
Vapour Liquid Equilibrium

 

VLE 110
Vapour-Liquid-Equlibrium

 

PILODIST_DCD
Distillation Controller

DCD4001
Distillation Control Device

 

 

Reventfiled Designs Limited

Reventfiled Designs Limitedผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือทดสอบค่าความหนืดที่อัตราการเฉือนสูง (Automatic High Temperature High Shear Viscometer – HTHS) เครื่องมือทดสอบน้ำมันเครื่องแบบอัตโนมัติด้วยวิธี Cold Cranking Simulator – CCS รุ่น CS-2 เครื่องวัดค่าความหนืดที่อุณหภูมิสูงของแก้ว (High Temperature Glass Viscometer), Ferranti Viscometer เป็นต้น


High Temperature High Shear Viscometers (HTHS)
เครื่องมือทดสอบค่าความหนืดที่อัตราการเฉือนสูง (Automatic High Temperature High Shear Viscometer – HTHS)  

Ravenfield HTHS viscometers are the favoured testing equipment of European lubricant manufacturers. Ravenfield instruments are specified in the ACEA test regime. Model BE/C is designed solely for testing at 150°C and 1 million reciprocal seconds while our models BS/C and BS/C+ are full research grade instruments


Low Temperature High Shear Viscometers (LTHS – CCS)
เครื่องมือทดสอบน้ำมันเครื่องแบบอัตโนมัติด้วยวิธี Cold Cranking Simulator – CCS รุ่น BS-C

The Ravenfield Coldshear viscometer was designed to simulate the standard low temperature test ASTM D 5293. Development of our compact, low energy consumption technology has led to the CS-2 . The CS-2 not only correlates with ASTM D 5293 but is also a full research grade rheometer.

 • อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐานตาม ASTM D5293
 • การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในตัว ตอบสนองงานทดสอบและงานวิจัยได้อย่างสมบูรณ์
 • ระบบทำความเย็นแบบเพลเทียร์ไฟฟ้า (Peltier Cooling)
 • สามารถวัดค่าความหนืดที่อุณหภูมิต่ำพร้อมแสดงค่าความหนืดในรูปแบบกราฟและตัวเลขดิจิตอลได้
 • รองรับการวัดแบบ Rhoemeter สามารถวัดค่าความหนืดแบบกำหนดค่า Shear ได้ และอุณหภูมินอกเหนือจากอุณหภูมิมาตรฐานตาม ASTM D5293 ได้